Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Logika dla informatyków

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Witold Charatonik
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 7
Rodzaj (type): obowiązkowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): obowiązkowy.O1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
repetytorium:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Program (program)

  1. Podstawowe pojęcia teoriomnogościowe i operacje na zbiorach: suma, iloczyn, iloczyn kartezjański, zbiór potęgowy, relacje, funkcje, relacje równoważności, klasy abstrakcji, zbiór ilorazowy.
  2. Moce zbiorów. Zbiory skończone i nieskończone. Zbiory przeliczalne i zbiory mocy continuum. Twierdzenia Cantora i Cantora-Bernsteina.
  3. Częściowe porządki, elementy minimalne i najmniejsze, kresy. Porządki liniowe. Przykłady. Twierdzenia o punkcie stałym. Dobre porządki. Indukcja noetherowska.
  4. Składnia i semantyka rachunku zdań i rachunku predykatów. Pojęcie spełniania i prawdziwości formuł. Niesprzeczność zbioru formuł.
  5. Unifikacja termów. Informacja o metodzie rezolucji.
  6. Dowodzenie twierdzeń. Informacja o systemie naturalnej dedukcji.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):