Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Wnioskowanie statystyczne

Nazwa angielska (title in English): Statistical Inference
Prowadzący (lecturer): Witold Karczewski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:15
pracownia:15
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Kontynuacja wykładu "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka". W porównaniu z tym pierwszym wykład ma o wiele bardziej praktyczny charakter. Po części przeglądowy charakter wykładu zakłada pewne obeznanie z podstawami rachunku prawdopodobieństwa, stąd wymagania wstępne takie jak podano powyżej.

Program (program)

  1. Twierdzenia graniczne - nierówność Czebyszewa, twierdzenia lokalne, twierdzenia integralne i prawa wielkich liczb.
  2. Testowanie hipotez statystycznych: hipotezy o wartości przeciętnej, wariancji i wskaźniku struktury. Elementy teorii testów - moc testu, testy nieobciążone.
  3. Hipotezy nieparametryczne: testowanie niezależności i testy zgodności.
  4. Estymacja punktowa i estymacja przedzialowa. Estymacja parametrów równań regresji. Związki estymacji ze schematami Bayesa.
  5. Test chi-kwadrat, statystyki zupełne i nierówność Rao-Blackwella.
  6. Analiza korelacyjna i regresja. Obliczanie współczynnika korelacji z próbki. Testowanie współczynnika korelacji. Testowanie współczynników równań regresji.
  7. Analiza wariancji. Testowanie hipotezy o wartościach przeciętnych. Klasyfikacja jedno- i wieloczynnikowa.
  8. Rozkłady wykładnicze i ich własności. Statystyka wynikowa i macierz informacji. Statystyki zupełne dla rodziny rozkładów wykładniczych.
  9. Uogólnione modele liniowe - sformułowanie i przegląd typowych zadań.
  10. Testowanie hipotez z pomocą różnicy funkcji wiarygodności. Statystyki nieparametryczne, test Wilcoxona.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):