Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs asemblera

Nazwa angielska (title in English): Introduction to assembler
Prowadzący (lecturer):
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych szczegółowym poznaniem architektury wewnętrznej współczesnego komputera. Głównym celem wykładu jest nauczenie studentów tworzenia bardzo wydajnego kodu i odpowiedniego projektowania budowy wewnętrznej struktur danych, co ma kluczowe znacznie w realistycznej grafice komputerowej, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (m.in. modelowanie przestrzenne dźwięku) i programowaniu systemowym. Zostaną też poruszone zagadnienia związane z pisaniem sterowników dla systemu Windows. Uzupełnieniem wykładu będzie 30 godzin pracowni, podczas których studenci będą mieli okazję zapoznać się z praktyczną stroną omawianego materiału.

Wykład prowadzony będzie wspólnie z Pawłem Rzechonkiem.

Program (program)

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):