Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Algebraiczne podstawy kodowania i kryptografii

Nazwa angielska (title in English): Algebraic foundations of coding theory and cryptography
Prowadzący (lecturer): Antoni Kościelski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Niektóre działy informatyki wymagają stosowania bardziej zaawansowanych metod algebraicznych. Tak jest miedzy innymi w przypadku kryptografii i teorii kodowania, ale znajmości nieco bardziej skomplikowanej algebry wymagają także np. algorytmy wykorzystujące szybką transformatę Fouriera. Przykładem istotnego zadania wymagającego znajomości algebry jest też testowanie pierwszości. Na obowiązkowym wykładzie z algebry metody potrzebne do zajmowania się takimi zagadnieniami albo nie są omawiane, albo są omawiane w niewielkim zakresie.

Program (program)

Wybór zagadnień będzie ściśle związany z teorią kodowania, kryptografią, testowaniem pierwszości i podobnymi zastosowaniami Na wykładzie zostaną przedstawione działy algebry dotyczące ciał Zp liczb naturalnych z dodawaniem i mnożeniem modulo p, teoria ciał skończonych, omówione zostaną rozszerzenia ciał, wielomiany cyklotomiczne, wzór inwersyjny Mobiusa, będziemy zajmować się własnościami kodów cyklicznych, w tym kodów reszt kwadratowych, niektórymi testami pierwszości, zostanie przedstawiony wielomianowy algorytm badający pierwszość danej liczby, będą też elementy teorii krzywych eliptycznych.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):