Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs pracy w systemie Linux

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Witold Paluszyński
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem tego przedmiotu jest wprowadzenie słuchacza do systemu operacyjnego Linux począwszy od budowy i działania systemu, jądra, systemu plików, posługiwania się interpreterem poleceń (bash), podstawowych procedur administracyjnych, oraz zestawu narzędzi dostępnych w tym systemie dla użytkownika oraz administratora. Omówione zostaną również: system X Window, system drukowania, oraz archiwizacja.

Program (program)

  1. Wprowadzenie, historia, architektura, standardy.
  2. Użytkownicy, atrybuty, uprawnienia, zabezpieczenia, administracja.
  3. System plików, pliki, atrybuty, operacje na plikach, administracja.
  4. Interpreter poleceń, podstawowe mechanizmy, pisanie skryptów, narzędzia pomocnicze (filtry), wyrażenia regularne.
  5. System X Window: architektura, konfiguracja środowiska użytkownika.
  6. Procesy, atrybuty, zarządzanie procesami. Stany pracy systemu, startowanie i gaszenie systemu.
  7. Zabezpieczenia, szyfrowanie, ssh i pgp.
  8. Konfiguracja sieci TCP/IP, podstawowe procedury i narzędzia.
  9. System drukowania, język Postscript, narzędzia.
  10. Archiwizacja plików, zasady, procedury.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):