Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Metody optymalizacji

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Mieczysław Wodecki
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Zajęcia dostarczają studentom wiadomości o różnorodnych problemach optymalizacyjnych i metodach ich rozwiązywania. Szczególny nacisk jest kładziony na algorytmiczna stronę prezentacji zagadnień, uwzględnienie złożoności obliczeniowa i numeryczne aspekty obliczeń.

W trakcie zajęć studenci opanowują umiejętności: formułowania modeli matematycznych dla różnorodnych praktycznych i teoretycznych problemów optymalizacji, doboru właściwej metody rozwiązywania sformułowanych modeli, komputerowej realizacji prezentowanych algorytmów oraz korzystania z dostępnych pakietów optymalizacyjnych.

Program (program)

  1. Klasyfikacja problemów optymalizacyjnych (2 godz.) Podstawowe definicje i oznaczenia (definicja ogólnego problemu optymalizacyjnego). Hierarchia problemów optymalizacyjnych i charakterystyczne przykłady praktycznych zadań optymalizacyjnych.
  2. Programowanie liniowe (8 godz.) Podstawy teoretyczne. Metody prymarne i dualne sympleks. Inne algorytmy sympleksowe. Algorytmy wielomianowe. Zastosowania.
  3. Programowanie całkowitoliczbowe (14 godz.) Zadania o macierzach unimodularnych. Przepływy w sieciach i zadania transportowe. Metody odciec. Metody podziału i ograniczeń. Klasyczne problemy optymalizacji dyskretnej (problem plecakowy, przydziału, komiwojażera, problemy szeregowania zadań).
  4. Metody optymalizacji nieliniowej (6 godz.) Zadania programowania nieliniowego. Warunki konieczne i wystarczające optymalności. Metody poszukiwania minimum bez ograniczeń i z ograniczeniami.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):