Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Przetwarzanie języka naturalnego

Nazwa angielska (title in English): Natural Language Processing
Prowadzący (lecturer): Paweł Rychlikowski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem wykładu byłoby omówienie metod stosowanych w analizie i przetwarzaniu języków naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników, które można przełożyć na efektywnie działające implementacje.

Badania nad automatycznym przetwarzaniem języków naturalnych są bezpośrednio stymulowane potrzebami rynku. Okazuje się przy tym, że potrzeby te często przekraczają możliwości dzisiejszej wiedzy oraz zbudowanej w oparciu o nią technologii. Większość naturalnych problemów związanych z przetwarzaniem języków naturalnych --- jak choćby weryfikacja poprawności gramatycznej tekstu, nie mówiąc o automatycznym tłumaczeniu --- okazuje się bardzo trudna. Zapotrzebowanie na działające algorytmy w tej dziedzinie jest przy tym tak duże, że jakiekolwiek pozytywne wyniki znajdują natychmiastowe zastosowania.

Lingwistyka obliczeniowa, rozwijając się w tej burzliwej atmosferze, wytwarza wciąż dużą ilość nowych metodologii. Ideałem są takie, które godzą możliwość efektywnej implementacji z możliwością wygodnego wyrażania --- często bardzo skomplikowanej --- informacji o strukturze języka naturalnego. Do najistotniejszych rozwijanych dziś formalizmów należy zaliczyć Head-driven Phrase Structure Grammar, Tree Adjoining Grammar, Lexical Functional Grammar, Categorial Grammar.

Z drugiej strony często zadowalające efekty można uzyskać za pomocą stosunkowo prostych metod statystycznych, które traktują tekst w języku naturalnym po prostu jako ciąg (czasem nawet zbiór lub multizbiór) słów, pozbawiony głębszej struktury.

Wykład z przetwarzania języka naturalnego byłby przeglądem metod stosowanych do analizy języka na jego różnych poziomach: morfologicznym, gramatycznym oraz semantycznym. Omawiane będą zarówno metody, w których próbuje się opisać pełną strukturę języka (np. HPSG), jak i prostsze metody bazujące na statystyce. Będziemy omawiać zarówno formalizmy koncentrujące się na odnajdywaniu fraz w tekście, jak i formalizmy śledzące zależności między słowami (dependency grammars). Zajmiemy się również tzw. pragmatyką językową, czyli między innymi strukturą wypowiedzi, generacją wypowiedzi oraz interpretacją wyrażeń anaforycznych (zaimek, podmiot domyślny)

Zajęciami dodatkowymi, wspomagającymi zrozumienie materiału i odnoszącymi omawiane zagadnienia do sfery praktycznej, będą ćwiczenia połączone z pracownią. Wykład byłby prowadzony przy współpracy z zajmującą się między innymi przetwarzaniem języka naturalnego firmą Neurosoft, która udostępni część swoich narzędzi i danych lingwistycznych.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):