Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Podstawy grafiki komputerowej

Nazwa angielska (title in English): Introduction to Computer Graphics
Prowadzący (lecturer): Andrzej Łukaszewski
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

W ramach wykładu prezentowane są problemy reprezentacji obiektów 3D oraz ich transformacji w jednorodnym układzie współrzędnych, sposoby ustalania widoczności, obliczania oświetlenia, śledzenia promieni, teksturowania itd. Pracownia obejmuje naukę programowania grafiki 3D przy użyciu biblioteki OpenGL/GLSL.

Program (program)

  1. Wstęp: historia, sprzęt, biblioteki
  2. Przekształcenia 2D i 3D, OpenGL, GLSL
  3. Modele wirtualnej kamery i obiektów 3D
  4. Algorytmy ustalania widoczności
  5. Modelowanie odbicia światła i oświetlenia
  6. Rasteryzacja, antialiasing i inne algorytmy 2D
  7. Światło i modele koloru
  8. Śledzenie promieni i teksturowanie

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):