Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Programowanie funkcyjne

Nazwa angielska (title in English): Functional Programming
Prowadzący (lecturer): Zdzisław Spławski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Programowanie funkcyjne jest stylem programowania opartym na obliczaniu wartości wyrażeń, w przeciwieństwie do programowania imperatywnego, wykorzystującego modyfikacje stanu programu przez instrukcje. Celem wykładu jest przedstawienie odmiennego paradygmatu programowania i pokazanie sytuacji, w jakich jest on użyteczny.

W trakcie wykładu będą przedstawione pojęcia i techniki programowania funkcyjnego w oparciu o konstrukcje języka OCaml (język z rodziny ML). Język F# z platformy .Net jest w znacznym stopniu kompatybilny z językiem OCaml. Będzie omawiany m.in. system typów z polimorfizmem parametrycznym, funkcje wyższych rzędów, rekursja ogonowa, mechanizm dopasowania wzorca, sygnatury, struktury i funktory, strategie wartościowania wyrażeń. Będzie też omawiany język Scheme jako przedstawiciel języków z typizacją dynamiczną. Będą też odniesienia do języka Haskell, znanego z przedmiotu "Programowanie", jako przedstawiciela języków funkcyjnych z ewaluacją leniwą.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):