Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Licencjacki projekt programistyczny

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Zdzisław Płoski
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 4
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): projekt
Liczba godzin (hours in semester):
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

UWAGA! W toku studiów licencjackich przedmiot ten ma 4 punkty, w toku studiów magisterskich 3 punkty. Program przedmiotu polega na _kompleksowym_ opracowaniu i zrealizowaniu 15-tygodniowego, zespołowego projektu w wybranej technologii z udokumentowaniem wszystkich etapów prac. Wybór metodyki i tematyki jest w dużym stopniu zależny od prowadzącego i w różnych grupach należy spodziewać się odmiennych specyfikacji. Poniżej znajduje się propozycja programu tego przedmiotu dla grup prowadzonych przez Zdzisława Płoskiego.

Wytyczne do pracowni

Skoro budowa oprogramowania zasługuje na miano inżynierii, jego twórcy powinni poczuwać się do takich samych obowiązków i odpowiedzialności, jak inżynierowie innych dziedzin. Ten pogląd prof. Davida Parnasa [2], twórcy podstawowych koncepcji inżynierii oprogramowania i wielkiego bojownika o dowartościowanie rangi tej dyscypliny przez uprawiających ją informatyków jest myślą przewodnią pracowni licencjackiej. Projekt realizowany w jej trakcie - niezależnie od tego, czemu będzie służył sam program - ma być potraktowany w sposb możliwie kompletny [1], [4]: od fazy specyfikacji i uzgodnień u zamawiającego (klienta), poprzez podział obowiązków i odpowiedzialności, realizację przy użyciu dobrze zdefiniowanych narzędzi w dobrze określonych środowiskach, permanentne testowanie i dokumentowanie, aż po ostateczne wdrożenie. Wiele systemów informatycznych powstaje w pośpiechu, bez wyasygnowania środków i czasu na testowanie [3], tę drugą, brakującą połowę programowania obiektowego (B.Beizer). Skutki są widoczne na co dzień: połowicznie wdrożone, niewydolne systemy, zmarnowane pieniądze podatników. Inną chorobą trawiąca współczesne oprogramowanie jest poszerzająca się przepaść między możliwościami przetwarzania maszyn, a możliwościami człowieka: przerost formularzy, infobiurokracja.

Licencjacki projekt programistyczny ma służyć zwróceniu uwagi studentów na te wszystkie bolączki procesu produkcyjnego oprogramowania i być próbą wykonania małego przykładu w sposób wzorowy, z dobrze pomyślanym interfejsem, pełną dokumentacją dla użytkownika i pielęgnatora oraz wszechstronnym, i wykonanym, planem testów [3].

Projektowanie przez dokumentowanie [2] jest potrzebne także z uwagi na występującą w praktyce migrację kadr. Dzieło rozpoczęte przez jednych programistów często przychodzi kontynuować i kończyć innym. Praktykujący zawodowo programiści podkreślają, jak duże znaczenie mają ustalenia dokonywane w fazie specyfikowania zadania u klienta i jak ważna jest przy tym umiejętność jasnego precyzowania myśli i znajomość języka literackiego. Również kształceniu tych umiejętności ma służyć LPP. Projekt jest wykonywany zespołowo i zaliczany w dwóch etapach. Na życzenie studentów -- także z udziałem zaproszonego rezenzenta.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):