Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs: Unix - środowisko i narzędzia programowania

Nazwa angielska (title in English): Unix: programming environment and tools
Prowadzący (lecturer): Witold Paluszyński
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

W ramach tego kursu przedstawione będzie środowisko programowe systemu Unix, na które składa się interpreter poleceń Unixa i dostępne w nim filtry oparte na wyrażeniach regularnych, kompilator języka C z bibliotekami i narzędziami wspomagającymi tworzenie programów. Omówione będą również mechanizmy programowania procesów i komunikacji międzyprocesowej, a także interface gniazdek i podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem programów sieciowych. Dużo uwagi będzie poświęcone różnym standardom i zagadnieniom przenośności programów.

Program (program)

Standardy Unixa, interpreter poleceń, skrypty, filtry, wyrażenia regularne. System kompilatora C, biblioteki, funkcje systemowe. Operacje wejścia/wyjścia niskiego poziomu, deskryptory. Narzędzia wspomagające tworzenie programów: make, RCS, debugger. Programowanie procesów i komunikacji międzyprocesowej: sygnały, potoki, gniazdka, mechanizmy System V IPC. Wątki normy POSIX i mechanizmy synchronizacji. Wstęp do tworzenia programów sieciowych przy użyciu gniazdek i Sun RPC. Tworzenie przenośnych pakietów oprogramowania narzędziami autotools. Lokalizacja i internacjonalizacja programów.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):