Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kompresja danych

Nazwa angielska (title in English): Data compression
Prowadzący (lecturer): Tomasz Jurdziński
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem wykładu jest zaprezentowanie podstawowych metod bezstratnej i stratnej kompresji danych. Prezentacji poszczególnych metod towarzyszyć będzie omówienie i porównanie ich efektywności, zastosowań, wykorzystujących je standardów. Przy analizie metod bezstratnych zaprezentowane zostaną podstawy teorii informacji i ich konsekwencje dla oceny jakości poszczególnych metod. Omówione też zostaną zagadnienia stratnej kompresji danych "multimedialnych".

Poruszane też będą kwestie efektywnej implementacji prezentowanych algorytmów.

Program (program)

  1. Modelowanie danych, podstawowe pojęcia teorii informacji i kodowania, kody Shannona-Fano.
  2. Kody Huffmana, dynamiczne kody Huffmana.
  3. Kodowanie arytmetyczne, standard JBIG.
  4. Metody słownikowe (LZ77, LZ78) i ich niektóre zastosowania (GIF, TIFF, dane przesylane faksem).
  5. Kompresja gramatykowa (Sequitur, Sequential).
  6. Kodowanie predykcyjne (ppm, kodowanie Burrowsa-Wheelera, JPEG-LS)
  7. Kwantyzacja skalarna i wektorowa.
  8. Stratne metody i standardy kompresji obrazów, mowy i dźwięku: kodowanie różnicowe (DPCM), kodowanie transformujące (np. JPEG), kodowanie podpasmowe (kodowanie dźwięku MPEG), kompresja falkowa (JPEG2000).
  9. Kompresja wideo.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):