Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Sieci komputerowe

Nazwa angielska (title in English): Computer Networks
Prowadzący (lecturer): Marcin Bieńkowski
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Wykład jest wstępem do szerokiej tematyki sieci komputerowych. Przedstawione będą na nim podstawowe zasady działania sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci opartych na protokole TCP/IP, oraz przegląd zastosowań sieciowych spotykanych w Internecie. Nacisk położony będzie na przedstawienie słuchaczowi mechanizmów, protokołów i algorytmicznych podstaw stojących za problemami komunikacji w sieciach, a także na praktyczne wykorzystanie elementów tej wiedzy.

Program (program)

  1. Podstawowe pojęcia, modele warstwowe, dokumenty RFC, szczypta historii,
  2. Sieci LAN w technologi Ethernet, protokół CSMA/CD, przełączniki i mosty, sumy kontrolne CRC.
  3. Warstwa sieci: protokół IP, adresowanie CIDR, routing statyczny, współpraca z warstwą łącza danych (ARP, DHCP), NAT, protokół kontrolny ICMP, gniazda surowe.
  4. Warstwa transportowa (UDP i TCP): porty, podstawy programowania usług sieciowych (BSD Sockets), algorytmy kontroli przepływu TCP
  5. Sieci bezprzewodowe: informacje o CSMA/CA i szyfrowaniu.
  6. Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP, serwery proxy, sieci peer-to-peer
  7. Routing dynamiczny: algorytmy oparte o wektory odległości (RIP) i stan łączy (OSPF), routing hierarchiczny.
  8. Elementy kryptografii: szyfrowanie, podpisy cyfrowe, certyfikaty, SSL, PGP.
  9. Poczta elektroniczna: SMTP, MIME, filtry antyspamowe.
  10. Podstawy bezpieczeństwa sieci: ataki, zapory, tunele.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):