Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium: Maszynowe rozumienie języka naturalnego

Nazwa angielska (title in English): Seminar: Natural Languege Understanding
Prowadzący (lecturer): Paweł Rychlikowski
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Seminarium dotyczy analizy semantyczno-pragmatycznej wypowiedzi językowych, uwzględniającej wszystkie aspekty znaczenia zamierzone przez mówcę jako istotne w danej sytuacji. Praktyczne zastosowanie wiedzy z seminarium wymaga od słuchacza znajomości materiału z zakresu przedmiotu Przetwarzanie języka naturalnego, jednak ta wiedza nie jest konieczna dla aktywnego uczestniczenia w seminarium. Poruszane zagadnienia:

Każdy uczestnik seminarium wygłosi co najmniej jedno wystąpienie. Jeżeli nie zostanie w ten sposób wypełniony cały semestr, wówczas (w zależności od woli uczestników) odbędzie się druga tura wystąpień, albo będą realizowane (grupowe) miniprojekty, związane z tematyką seminarium.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):