Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs języka Perl

Nazwa angielska (title in English): Programming in Pearl
Prowadzący (lecturer):
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Perl jest najpopularniejszym (obok PHP) językiem do programowania dynamicznych stron internetowych. Jest też nieodzownym narzędziem w codziennej pracy administratora systemu UNIX.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programowaniem w Perlu, ze szczególnym naciskiem na programowanie WWW po stronie serwera.

Program (program)

  1. Podstawy Perla (4 godziny)
  2. Wyrażenia regularne (2 godziny)
  3. Biblioteki (2 godziny)
  4. CGI (4 godziny)
  5. Korzystanie z relacyjnych baz danych (2 godziny)
  6. Programowanie obiektowe (4 godziny)
  7. Programy sieciowe (4 godziny)
  8. Współpraca ze światem zewnętrznym (4 godziny)
  9. Bezpieczeństwo (2 godziny)
  10. Pisanie rozszerzeń w C (2 godziny)

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):