Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Wstęp do informatyki

Nazwa angielska (title in English): Introduction to Computer Science
Prowadzący (lecturer): Helena Krupicka
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Program (program)

  1. Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, w szczególności kwestie praw autorskich i własności intelektualnej.
  2. Formułowanie specyfikacji problemów, różne sposoby zapisu algorytmów, podstawowe konstrukcje imperatywnych języków programowania.
  3. Abstrakcyjne typy danych, modularyzacja i programowanie rodzajowe.
  4. Złożoność i efektywność algorytmów na przykładzie algorytmów sortowania i programowania dynamicznego.
  5. Metody opisu składni języków programowania. Notacja BNF i EBNF.
  6. Model komputera von Neumanna, podstawowe zasady budowy i działania procesora, pamięci operacyjnej i urządzeń wejścia/wyjścia.
  7. Zarządzanie pamięcią operacyjną podczas działania programu.
  8. Komputerowa reprezentacja informacji, język maszynowy. Interpretowanie, kompilowanie i uruchamianie programów. Maszyna RAM (z wykorzystaniem symulatora maszyny RAM).
  9. Podstawy układów logicznych (układy kombinacyjne, proste układy sekwencyjne).

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):