Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Systemy operacyjne

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Zdzisław Płoski
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Wykład z systemów operacyjnych (SO) opiera się na światowej sławy, wielokrotnie wznawianym i uaktualnianym podręczniku [1]. Centralna część wykładu pozostaje w ogólnym zarysie stała, tak jak stałymi są podstawowe problemy systemów operacyjnych: zarządzanie fizycznymi i logicznymi zasobami komputera, organizacja jego wejścia-wyjścia, ochrony i bezpieczeństwa. Zmianom i unowocześnieniom podlegają poszczególne rozwiązania (np. przechodzenie od procesów do wątków w jądrze SO) oraz ich realizacje w postaci konkretnych systemów. Wykład jest poświęcony dwóm kategoriom wiedzy informatycznej: ogólnym zagadnieniom budowy systemów operacyjnych oraz dobrej, oficjalnej, polsko-angielskiej terminologii związanej z tą tematyką, co stanowi specjalność wykładowcy.

Systemy operacyjne rozwiązują zasadnicze problemy wydajnego, wygodnego i bezpiecznego eksploatowania systemów komputerowych. Ich specjalizowane realizacje odnajdujemy w postaci systemów baz danych (zob. inny wykład). Sam interfejs użytkowy (GUI), do którego znajomości ograniczają się miliony użytkowników systemów operacyjnych na świecie, nie wystarcza, aby ze zrozumieniem ogarnąć strukturę i funkcje oprogramowania systemowego. A jest co ogarniać. Dość powiedzieć, że współczesne systemy operacyjne to oprogramowanie liczące miliony wierszy (MLOCs) kodu źródłowego. Dlatego znajomość zasad działania systemów operacyjnych można uznać za element klasycznego wykształcenia informatyka.

Sygnalizowany podręcznik [1] to szóste i siódme polskie wydanie, sześciokrotnie uaktualnianego w ciągu ostatniego dwudziestolecia, szeroko znanego i używanego w USA i Europie amerykańskiego podręcznika A. Silberschatza i in. Systemy operacyjne są tym specyficznym oprogramowaniem, które tworzy pomost międzypokoleniowy: ich ewolucja trwa już pół wieku, a poszczególne systemy są użytkowane przez dziesiątki lat. Można przewidywać, że i popularny od początku lat 90. Linux czeka podobnie długotrwała, udana historia. W ślad za zalecaną książką wykład obejmuje: zagadnienia wstępne, w tym szkic historycznych uwarunkowań w projektowaniu SO, ogólny przegląd struktur systemów komputerowych, struktury systemów operacyjnych, architekturę i funkcje jądra SO, planowanie i synchronizowanie procesów (wątków), problemy zakleszczeń, zarządzanie pamięcią hierarchiczną, w tym organizację dysków i pamięci wirtualnej, systemy plików, przegląd podsystemów wejścia-wyjścia, notę dotyczącą systemów rozproszonych (jest im poświęcony osobny wykład), zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa systemów oraz nawiązania do konkretnych rozwiązań, takich jak systemy uniksowe (w tym UNIX i Linux), rodzina systemów Microsoft Windows i inne.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):