Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Metody obliczeniowe algebry liniowej

Nazwa angielska (title in English): Computational methods of linear algebra
Prowadzący (lecturer): Paweł Keller
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Przedmiot wykładany będzie wspólnie przez dra Pawła Kellera i dra Pawła Woźnego.

Stopień informatyzacji życia, z jakim spotykamy się obecnie wiąże się z koniecznością gromadzenia i przetwarzania olbrzymiej ilości danych. Naturalnym sposobem pamiętania takiej ilości danych są wektory (tablice) i macierze. W związku z tym w oczywisty sposób pojawiają się w zagadnieniach praktycznych problemy, których rozwiązanie wymaga stosowania algorytmów numerycznej algebry liniowej. Interesującym przykładem może być problem odpowiedniego uporządkowania odnośników do stron internetowych wyświetlanych jako odpowiedź na nasze zapytanie w przeglądarkach internetowych (jak np. Google). Do rozwiązania tego zagadnienia wykorzystuje się metody obliczania wartości własnych i~wektorów własnych macierzy. W tomografii komputerowej konieczne jest przetworzenie olbrzymiej ilości informacji w celu wyświetlenia obrazów łatwych do zinterpretowania przez specjalistów. Wymaga to rozwiązania innego klasycznego problemu algebry liniowej -- liniowego zadania najmniejszych kwadratów. W trakcie wykładu podanych zostanie szczegółowo więcej przykładów zagadnień, których efektywne rozwiązanie wymaga stosowania metod obliczeniowych algebry liniowej. Na ich podstawie prezentowane będą odpowiednie pojęcia i algorytmy. Dodatkowo omówione będą metody konstrukcji całkowitoliczbowych generatorów liczb losowych. Generatory takie są istotnym narzędziem tworzenia programów symulacyjnych, w których wymagana jest możliwość powtórzenia identycznej symulacji oraz zachowanie wysokiego stopnia losowości. W sytuacjach, gdy program taki ma być niezależny od platformy, na której będzie kompilowany, konieczne jest stosowanie generatorów własnej konstrukcji.

Program (program)

  1. Algorytmy rozwiązywania układów równań liniowych
  2. Przekształcenia ortogonalne i ich własności
  3. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów
  4. Przybliżone metody wyznaczania wartości i wektorów własnych
  5. Generatory liczb losowych

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):