Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium: Krzywe i powierzchnie w grafice komputerowej

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Paweł Woźny
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem seminarium będzie zapoznanie jego uczestników z różnymi typami krzywych i powierzchni parametrycznych, które, jak powszechnie wiadomo, znajdują zastosowanie w grafice komputerowej (do tych najbardziej znanych należą krzywe i powierzchnie Béziera czy krzywe sklejane). Do zaliczenia zajęć konieczne będzie wygłoszenie referatu dot. zasugerowanego przez prowadzącego tematu, jak również zaimplementowanie i przetestowanie związanych z nim algorytmów.

Na seminarium zapraszam szczególnie te osoby, które interesują się grafiką komputerową lub planują pisanie pracy licencjackiej (w ramach LPP) lub magisterskiej z szeroko rozumianej tematyki dotyczącej geometrycznego wykreślania i modelowania krzywych oraz powierzchni.

Wersja PDF opisu seminarium znajduje się pod adresem http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo/Sem_kpgk/sem-kpgk-opis.pdf

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):