Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Systemy rozproszone

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Zdzisław Płoski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Do niedawna badania i prace praktyczne nad systemami rozproszonymi koncentrowały się wokół zbudowania rozproszonego systemu operacyjnego -- takiego, który ponad mnogością systemów komputerowych, być może różnych typów i z różnymi systemami operacyjnymi, utworzyłby warstwę abstrakcji jednolitą i wygodną dla użytkowników. System taki określano mianem DOS (ang. Distributed Operating System). Po latach nastąpiło przesunięcie zainteresowa w stronę budowy oprogramowania określanego jako warstwa środkowa (ang. middleware), tworzącego zaplecze aplikacji wielokomputerowych, obejmujących nawet setki tysięcy komputerów; tak właśnie pojmuje się dzisiaj systemy rozproszone. Nie oznacza to, że koncepcje wypracowane w okresie projektowania rozproszonych systemów operacyjnych utraciły znaczenie. Przeciwnie, rozszerza się je na obszar sieci tej skali co Internet. Zasady otwartości, przezroczystości, dostępności, skalowalności, tolerowania awarii są filarami, na których współcześni projektanci systemów rozproszonych opierają swe konstrukcje, stając przed nowymi wyzwaniami w kategorii ilościowej, przestrzennej i jakościowej. Tym problemom jest poświęcony semestralny wykład systemów rozproszonych, zasadzający się na najnowszej literaturze tej dziedziny. Wykład jest wsparty konwersatoriami (ćwiczeniami), których zadaniem jest ugruntowanie pojęć i klarowne ich określenie, także w języku polskim, oraz pracownią, w ramach której studenci budują modelowe aplikacje rozproszone.

Uwagi

Program (program)

Przegląd zagadnień wykładu (według podręcznika [1])

 1. Wstęp (cele, zasady, kategorie, wieloprocesory, multikomputery, systemy DOS, NOS, oprogramowanie warstwy środkowej, model klient-serwer).
 2. Komunikacja (protokoły warstwowe, RPC, RMI, warstwa komunikatowa, komunikacja strumieniowa).
 3. Procesy (wątki, klienci, serwery, wędrówka kodu, systemy agentowe).
 4. Nazewnictwo (jednostki nazewnictwa, lokalizowanie jednostek ruchomych, usuwanie jednostek bez odniesie).
 5. Synchronizacja (zegary logiczne i fizyczne, stan globalny, algorytmy elekcji, wzajemne wykluczanie, transakcje rozproszone).
 6. Spójność i zwielokrotnianie (modele spójności, protokoły rozproszone, protokoły spójności).
 7. Tolerowanie awarii (odporność procesów, niezawodna komunikacja klient-serwer, zatwierdzanie rozproszone, rekonstrukcja).
 8. Bezpieczeństwo (kanały bezpieczne, kontrolowanie dostępu, zarządzanie bezpieczeństwem, systemy: Kerberos, SESAME, elektroniczne systemy płatności).
 9. Wymagania czasu rzeczywistego (systemy łagodne a rygorystyczne, ograniczenia, protokoły, zastosowania; temat nie ujęty w podręczniku podstawowym.
 10. Systemy rozproszone oparte na obiektach (CORBA, DCOM, Globe).
 11. Rozproszone systemy plikw (NFS, Coda, Plan 9, xFS, SFS).
 12. Systemy rozproszone oparte na dokumentach (WWW, Lotus Notes).
 13. Systemy rozproszone oparte na koordynacji (TIB/Rendezvous, Jini).
 14. Tematyka dalszych studiw -- w stronę seminarium S[R].

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):