Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Rozpoznawanie wzorców

Nazwa angielska (title in English): Pattern Recognition
Prowadzący (lecturer): Anna Bartkowiak
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Zajęcia raczej w języku polskim, chyba że życzeniem słuchaczy będzie angielski. Generalnie będzie to analiza dyskryminacji i analiza skupień wykonywana na wielozmiennych danych pomiarowych - patrz Program zajęć. Będziemy używać oprogramowania w Matlabie: PRTools oraz dd-tools opracowanego w Delft University of Technology, the Netherlands. Wiodący temat: Novelty, one-class classification, outliers. Tematyka przyżywa w ostatnim dziesięcioleciu swoj rozkwit w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i robotyce (samouczący sie robot w nowym środowisku, adaptujący się do warunków środowiskowych).

(The lecture is intended to give a systematic survey of the major topics in pattern recognition and provide the required foundations for solving problems in more specialized areas such as: identifying outliers, in particular computer intruders and masqueraders, recognition and authorization of persons {e.g. face recognition}, and diagnostics based on DNA features. The Matlab software PRTools (R. Duin et al.,) and dd-tools (D.M.J. Tax) elaborated in Delft University will be used for solving real data problems

Program (program)

1. Funkcje dyskryminacyjne i ich konstrukcja, w tym: dyskryminacja jedno-klasowa (one-class discrimination).

3. Metody liniowej regresji, ridge, lasso, lar (least angle regression), lars (lar + lasso), lars-en (elastic net).

3. Kernel smoothing, loess, metoda mieszanin (mixture models)

4. Wizualizacja wielozmiennych danych, metoda biplotu i kanonicznych funkcji dyskryminacyjnych. Visualization of multivariate data using biplots and canonical discriminant functions)

5. Konstrukcja macierzy podobieństwa i niepodobieństwa miedzy obiektami i grupowanie obiektów na tej podstawie. Similarity and dissimilarity matrices, grouping of objects on the base their proximity

6. Zastosowania w biometrii, przy wykrywaniu intruzów komputerowych, oszustw bankowych, diagnostyce urzadzeń mechanicznych, w szczególności urzadzeń wibracyjnych (przekładnie, silniki) na podstawie widma dźwieków. Applications in biometrical problems like face recognition, computer intruders, banking frauds, fault diagnosis.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):