Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium z systemów

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Zdzisław Płoski
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Seminarium służy prezentacji wybranych systemów informatycznych ze szczególnym naciskiem na systemy rozproszone, odnajdywanie i uwypuklanie interdyscyplinarnych, wzajemnych powiązań między informatyką a problemami technicznymi, administracyjnymi, społecznymi i in. Pożądane cechy uczestników seminarium: twórcze, indywidualne spojrzenie na informatykę, technikę, ekonomię i społeczeństwo, głębsze zainteresowanie wybraną dziedziną zastosowań metod informatyki i systemów informatycznych, krytycyzm i czujność, dążność do zgłębiania sensów używanych pojęć informatycznych (tropienie bezsensów), umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy.

Celem seminarium jest przedstawianie nowoczesnych i (lub) znaczących systemów informatycznych, zarówno wdrożonych, jak i pozostających w fazie badań i studiów, dyskutowanie ich źródeł, uwarunkowań i oddziaływań z innymi systemami i wytworami cywilizacji. Seminarium daje okazję do ćwiczenia umiejętności przekonywającego przemawiania na określony temat, zdolności do obrony własnych (lub przyjętych) tez, ćwiczenia z jasności wymowy i udanych form prezentacji -- także autoprezentacji. Nacisk jest kładziony na poprawność terminologiczną, na poczucie odpowiedzialności za słowo i odpowiedzialności zawodowej przyszłego budowniczego oprogramowania i budowniczego systemów. Uwagę przykłada się również do dobrych manier osobistych referentów i słuchaczy.

Studenci najbardziej renomowanych uniwersytetów światowych są obowiązani, prócz doskonalenia w wybranej specjalizacji, zapoznać się z kilkoma niezależnymi nurtami wiedzy i problemów współczesnego człowieka i świata. Seminarium z systemów w pewien sposób spełnia ten wymóg. Jeśli masz w charakterze otwartość i ciekawość świata, jego urządzeń i zasad działania -- zapisz się. Życie jest pełne systemów. Infomatyka jest specyficzną dziedziną, która je współcześnie wchłania, przeobraża, czasem tworzy nowe, coś ułatwia, coś zabiera...

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):