Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Struktura i interpretacja programów komputerowych

Nazwa angielska (title in English): Structure and interpretation of computer programs
Prowadzący (lecturer): Dariusz Biernacki
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Jest to klasyczny wykład, od wielu lat prowadzony w MIT, oparty na niemniej klasycznym podręczniku pod tym samym tytułem. Celem wykładu jest zaprezentowanie studentom metod konstruowania oprogramowania za pomocą abstrakcji na poziomie tworzonych procedur oraz budowanych struktur danych, a także na poziomie metajęzykowych wariacji na temat istniejących paradygmatów programowania. Językiem, w którym abstrakcje te są wyrażane jest Scheme - dynamicznie typowany język funkcyjny. W ramach pracowni uczestnicy przedmiotu będą realizować rozmaite projekty programistyczne, od prostych gier logicznych, przez ewaluatory dla różnych języków programowania (funkcyjnego, obiektowego, logicznego), po prosty kompilator i wirtualną maszynę rejestrową. Przedmiot może być traktowany również jako kurs języka Scheme, którego semantyka, rozszerzenia i warianty będą omawiane na wykładzie.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):