Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Geometria obliczeniowa

Nazwa angielska (title in English): Computational geometry
Prowadzący (lecturer): Tomasz Jurdziński
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z algorytmami i strukturami danych używanymi w dyskretnej geometrii, głównie w dwóch i trzech wymiarach.

Rozważane problemy znajdują zastosowania w grafice komputerowej, geograficznych systemach informacyjnych (GIS), robotyce, i in.

Przy omawianiu poszczególnych problemów i algorytmów prezentowane też będą przykłady ich zastosowań.

Program (program)

  1. Podstawowe struktury danych dla problemów geometrycznych.
  2. Wyznaczanie przecięć odcinków.
  3. Lokalizacja punktu na płaszczyźnie, wyszukiwanie przedziałowe.
  4. Metody wyznaczania otoczki wypukłej.
  5. Problemy sąsiedztwa punktów i diagramy Voronoi'a.
  6. Dekompozycja płaszczyzny, triangulacje.
  7. Planowanie trasy robota.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):