Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium: Kompresja danych

Nazwa angielska (title in English): Seminar: data compression
Prowadzący (lecturer): Tomasz Jurdziński
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Seminarium stanowić ma uzupełnienie wykładu z kompresji danych prowadzonego w roku akademiskim 2007/08.

Tematykę seminarium podzielić można na dwie części.

Pierwsza część dotyczy mniej znanych i/lub bardziej wyrafinowanych metod kompresji bezstratnej. W szczególności poruszane będą kwestie wyszukiwania wzorca w tekście skompresowanym (bez konieczności dekompresji tekstu), struktury danych dla wydajnej implementacji metod słownikowych i predykcyjnych, najbardziej efektywne warianty metod słownikowych, gramatykowych, kodowanie obrazów przy użyciu automatów skończonych, kodery dedykowane do konkretnych (wąskich) typów danych.

Inny obszar tematyki dotyczyć będzie metod kompresji stratnej i jej podstaw. W szczególności, do wyboru pojawią się tematy dotyczęce podstaw, zastosowań i standardów kompresji falkowej, fraktalnej, i in. Część z tych tematów pozwolić ma dokładniej zrozumieć popularne formaty jak MP3 (i jego następcy?), JPEG(2000), i in.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):