Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs języka ANSI C z elementami C++

Nazwa angielska (title in English): Course of Programming in ANSI C
Prowadzący (lecturer): Marek Piotrów
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych - języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. Nie wymaga on od uczestników żadnych wcześniejszych umiejętności programowania, ale studenci startujący od zera będą musieli poświęcić mu więcej pracy w domu, aby szybko wyrównać poziom. Elementy języka są wprowadzane stopniowo, zaczynając od konstrukcji podstawowych, a kończąc na bardziej zaawansowanych zagadnieniach, jak wskaźniki i dynamiczne struktury danych, operacje na plikach czy funkcje rekurencyjne. Ostatnie wykłady poświęcone są obiektowym elementom języka C++.

Pochód języków programowania trwa od zarania informatyki. Studium języków C i C++ ułatwia start w naturalną ich kontynuację, do której obecnie zaliczają się ważne z komercyjnego punktu widzenia języki i środowiska: Java (Sun) oraz C# (.NET Microsoft).

Program (program)

  1. Podstawowe konstrukcje języka: instrukcje i deklaracje.
  2. Standardowe typy danych, wyrażenia.
  3. Standardowe wejście/wyjście, filtry.
  4. Funkcje, moduły i struktura programu.
  5. Metody agregacji danych: tablice, struktury i unie.
  6. Wskaźniki.
  7. Dynamiczne zarządzanie pamięcią, standardowe biblioteki C.
  8. Sekwencyjne i swobodne przetwarzanie plików.
  9. Klasy, obiekty i strumienie w C++.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):