Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Inżynieria oprogramowania

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Leszek Grocholski
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Wg badań prowadzonych w roku 2006 specjaliści inżynierii oprogramowania są najbardziej poszukiwaną grupa informatyków ( 27 % rynku ).

Wykład ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu inżynierii oprogramowania. Przedstawi informacje dotyczące dziedzin wiedzy tej inżynierii. Połowa wykładów prowadzona będzie przez specjalistów z czołowych zagranicznych i polskich firm: VOLVO IT, Capgemini, Tieto.

Podczas ćwiczeń/pracowni studenci zespołowo realizują, zgodnie z zaleceniami 10 podstawowych dyscyplin inżynierii oprogramowania projekt konkretnego systemu informatycznego. Realizowany projekt ma za zadanie przygotowanie wg standardów światowych do pracy w przemyśle wytwarzania oprogramowania.

Program (program)

Wprowadzenie - historia inżynierii oprogramowania – kodeks etyki informatyka (2g.), omówienie dyscyplin podstawowych i pokrewnych inżynierii - oprogramowania ( 2.g.), zarządzanie wymaganiami (2g.), projektowanie oprogramowania (2g.), kodowanie (2 g.), testowanie oprogramowania (2g.), eksploatacja oprogramowania (2g.), zarządzanie konfiguracją oprogramowania (2g.), procesy w życiu oprogramowania ( 4g.), zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania (4g.), jakość oprogramowania ( 4g.), zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć informatycznych ( 2g.).

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):