Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Przetwarzanie obrazów

Nazwa angielska (title in English): Digital Image Processing
Prowadzący (lecturer): Andrzej Łukaszewski
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Rozpowszechnienie fotografi cyfrowej spowodowało wzrost znaczenia metod przetwarzania obrazów. Celem tego wykładu jest przedstawienie algorytmów używanych w programach do obróbki zdjęć, w tym także nowszych metod. Wykład przedstawia filtry i metody ich konstrukcji wraz z podstawową teorią związana z przestrzenią widmową i transformatami Fouriera. Przykłady bardziej zaawansowane to: inteligentne wycinanie obiektów z obrazów wraz z synteza tła, generowanie lepszego obrazu korzystając z informacji zawartej w kilku zdjęciach.

Program (program)

 1. Wstęp i przegląd bibliotek
 2. Reprezentacje przestrzenne i widmowe
 3. Filtry liniowe i transformaty Fouriera
 4. Filtry nieliniowe
 5. Przekształcenia geometryczne
 6. Przekształcenia pikseli
 7. Zastosowania histogramów
 8. Kolor i obrazy HDR
 9. Metody mapowania tonów LDR->HDR
 10. Operacje morfologiczne: dylacja i erozja
 11. Segmentacja, transformata Hough
 12. Algorytm GraphCut
 13. Edycja obrazów w dziedzinie gradientów
 14. Elementy fotografii obliczenowej

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):