Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Filozofia jako poszukiwanie mądrości

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Dominika Jacyk-Manikowska
Liczba punktów (ECTS): 2
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 2
Rodzaj (type): nieinformatyczny
Rodzaj od 2007 (type since 2007): nieinformatyczny
Liczba godzin (hours in semester):
konwersatorium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Opis (description)

Forma rozliczenia: Wymogiem zaliczenia konwersatorium będzie uczestniczenie w zajęciach, aktywność oraz napisanie krótkiej pracy na podany temat lub rozmowa z prowadzącym w oparciu o wybraną, przeczytaną literaturę filozoficzną (z niżej zamieszczonej listy).

Proponowane konwersatorium będzie próbą analizy ważnych problemów filozoficznych, i poszukiwania w nich uniwersalnych odpowiedzi na powszechne pytania egzystencjalne.

Program (program)

Zagadnienia konwersatorium wraz z wybraną literaturą tematu:

 1. Co tak naprawdę istnieje?
 2. Czy można poznać to, co istnieje?
 3. Dlaczego i czy w ogóle Bóg jest nam potrzebny (Np. jako postulat rozumu)?
 4. Co to jest dobro?
 5. Cóż to jest prawda?
 6. Co rozumieć poprzez piękno?
 7. Co język mówi o świecie?
 8. Kim jest człowiek?
 9. Na czym polega dialog?
 10. Czy miłości można się nauczyć?
 11. Co wybrać: monarchię czy demokrację?
 12. A co zrobić z kulturą?
 13. Czy da się odkryć to, co miał na myśli autor powieści?
 14. Czy życie to filozoficzny „matrix”? Czy można domniemywać o wielości rzeczywistości?
 15. Czy intelektualna kondycja ludzka podlega zmianie?

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):