Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Bóg w myśli filozoficznej

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Jacek Zieliński
Liczba punktów (ECTS): 2
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 2
Rodzaj (type): nieinformatyczny
Rodzaj od 2007 (type since 2007): nieinformatyczny
Liczba godzin (hours in semester):
konwersatorium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Opis (description)

Boga afirmuje w pierwszym rzędzie myśl spontaniczna, nie zaś filozoficzna. Nie znaczy to jednak, iż nie możemy a nawet nie powinniśmy mówić o Bogu jako filozofowie. Filozof w pierwszym więc rzędzie musi sobie uświadomić, że jego dyscyplina jest naukową refleksją zastosowaną do przeżywanych przez człowieka treści. Oznacza to, że filozofia jest zawsze na drugim planie za życiem; nawiązuje do niego, ale nie może się z nim utożsamiać. Inaczej mówiąc, jest ona słowem życia, lecz nie samym życiem.

Religia jest formą aktywności człowieka, filozofia analizą wszelkich ludzkich poczynań bez żadnego wyjątku. Dlatego filozof nie może wyrywać idei Boga z naturalnego otoczenia, w jakim ona kiełkuje i wzrasta.

Zamierzeniem proseminarium podejmującego problem Boga w myśli filozoficznej, jest - poprzez odcięcie się od konkretnego teizmu – zanalizowanie pojęcia Boga funkcjonującego w różnych systemach filozoficznych od starożytności aż po współczesność.

Dlatego proseminarium będzie podzielone na bloki tematyczne:

  1. Bóg filozofów starożytnych;
  2. Bóg w filozofii żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej;
  3. Bóg jako zasada filozofii średniowiecznej;
  4. Krytyka filozoficznej nauki o Bogu jej sformułowaniach nowożytnych;
  5. Współczesna filozofia a Bóg

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):