Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Wybrane zagadnienia filozofii sztuki

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Roman Konik
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 4
Rodzaj (type): nieinformatyczny
Rodzaj od 2007 (type since 2007): nieinformatyczny
Liczba godzin (hours in semester):
konwersatorium:60
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Opis (description)

Seminarium obejmuje zagadnienia sposobu istnienia, poznawania i wartościowania sztuki od starożytności do awangardy (XIX/XX wiek) i postmodernizmu. Omówienie głównych sposobów ujmowania sensu i wartości sztuki w historii estetyki ze wskazaniem na różne relacje łączące dziedzinę sztuki, moralność, sztuki i sacrum/profanum, sztuki i techniki, sztuki i natury. W bloku omówione zostaną wybrane główne koncepcje estetyczne odnoszące się do relacji sztuki i piękna (np. Wielka Teoria estetyczna) a także historia badań nad fenomenem kultury masowej i popularnej (spór o sztukę elitarną i popularną, o klasyfikację kiczu i arcydzieła). Seminarium obejmuje także omówienie dyskursu estetycznego obejmującego estetykę nowych mediów, sztukę w kontekście technologii, reklamę jako zjawisko estetyczne

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):