Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs projektowania aplikacji bazodanowych w .NET

Nazwa angielska (title in English): Developing database applications in .NET
Prowadzący (lecturer): Paweł Rajba
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczy z technikami programistycznymi ukierunkowanymi na tworzenie aplikacji bazodanowych. Na wykładzie będą przedstawione pewne ogólne mechanizmy, a następnie ich implementacje w poszczególnych produktach opartych na platformie .NET.

Program (program)

  1. Przegląd architektur aplikacji:
  2. Bazodanowe wzorce projektowe
  3. Podstawy ADO.NET
  4. Wprowadzenie do trwałości danych i przegląd systemów O/RM:
  5. LINQ: LINQ to Objects, LINQ to XML, LINQ to SQL, LINQ to DataSets, LINQ to Entities, LINQ to XPO
  6. Automatyczne generowanie kodu C#: CodeSmith.
  7. Usługi danych w architekturze wielowarstwowej:
  8. Bezpieczeństwo aplikacji:
  9. Przykładowe rozwiązania:
  10. Podstawy programowania pod SQL Server 2005:

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):