Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium: języki programowania logicznego

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Paweł Rychlikowski
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem seminarium jest zapoznanie się z różnymi językami programowania, które nawiązują do koncepcji prologa i ogólniej, programowania logicznego. Wystąpienia będą przygotowywane w grupach 2-3 osobowych, będą na ogół zajmowały więcej niż jedne zajęcia. Zespół przygotowujący wystąpienie powinien zainstalować i pobadać wybrany język prologopodobny i podczas wystąpienia, postarać się nauczyć słuchaczy używać tego języka (oczywiście w podstawowym stopniu), przy założeniu, że słuchacze znają Prolog. Dodatkowo prowadzący wystąpienie powinni przedstawić krótką i (stosunkowo) łatwą listę zadań na potencjalną pracownię z tego języka (lista może zawierać zadania autorskie, może też być kompilacją zadań znalezionych np. w Internecie).

Każdy uczestnik zajęć będzie zachęcany do rozwiązywania zadań przygotowanych przez kolegów (przynajmniej jednej listy, szczegóły zostaną ustalone podczas zajęć). Autorzy listy powinni umieć doradzić w przypadku problemów, związanych z rozwiązywaniem tej listy.

Program (program)

To, jakie języki znajdą się ostatecznie na seminarium zależy od jego uczestników. Wymagamy jedynie, by języki miały darmowe kompilatory lub interpretery, działające pod Linuksem (dopuszczalne są wersje wymagające Wine lub Mono). Poniższa lista stanowi jedynie przykładowe propozycje:

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):