Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Obliczenia i wnioskowanie w systemie Coq

Nazwa angielska (title in English): Computation and deduction in Coq
Prowadzący (lecturer): Małgorzata Biernacka
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

System Coq jest jednym z powszechnie używanych obecnie systemów wspomagających dowodzenie, opartym na rachunku konstrukcji indukcyjnych. Coq pozwala na definiowanie funkcji (w stylu podobnym do języka Caml) i predykatów, wyrażanie twierdzeń matematycznych i specyfikacji oprogramowania, a także na interakcyjne przeprowadzanie formalnych, weryfikowanych przez system dowodów takich twierdzeń oraz generowanie certyfikowanego kodu.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rachunkiem konstrukcji indukcyjnych oraz z systemem Coq tak, by mogli swobodnie używać go do formalizacji problemów z dziedziny matematyki i informatyki oraz do certyfikacji programów komputerowych.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):