Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Matematyczne metody grafiki komputerowej

Nazwa angielska (title in English): Mathematical methods for CAGD
Prowadzący (lecturer): Stanisław Lewanowicz
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych narzędzi matematycznych wykorzystywanych w grafice komputerowej do opisu krzywych i powierzchni.

Oprócz nowego ujęcia znanych metod, np. interpolacji funkcji jednej zmiennej za pomocą wielomianów lub funkcji sklejanych, wykład zawiera opis innych nowoczesnych technik modelowania krzywych. Obszerna część wykładu dotyczy konstrukcji i modelowania powierzchni parametrycznych.

Program (program)

  1. Wstęp: Podstawowe pojęcia. Rodzaje reprezentacji krzywych i powierzchni.
  2. Krzywe: Krzywe interpolacyjne. Krzywe Beziera; podnoszenie i ,,obniżanie'' stopnia krzywej; wyznaczanie punktów przecięcia krzywych. Krzywe sklejane; zagęszczanie partycji; krzywe wygładzające.
  3. Powierzchnie: Reprezentacja powierzchni. Powierzchnie interpolacyjne. Prostokątne i trójkątne płaty Beziera; łączenie płatów. Powierzchnie sklejane. Powierzchnie wygładzające. Powierzchnie Coonsa i Gordona.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):