Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Synteza dźwięku

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Dariusz Jackowski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Badania nad syntezą dźwięku mają kilka podstawowych źródeł motywacji. Pierwszym są oczywiście różnorakie zastosowania artystyczne w muzyce. Kolejnym jest przemysł telekomunikacyjny i przesyłanie dźwięku przez internet (ponieważ parametry syntezy są zwykle mniejsze od pełnej informacji o dźwięku, przesłanie ich jest szybsze i mniej podatne na błędy). Następnym jest przemysł rozrywkowy - nowe kodowania dźwięku pozwalające na lepszą jakość nagrań, lepsza synteza w kartach dźwiękowych itp. Nie należy też oczywiście zapominać o brzmieniach dzwonków w telefonach komórkowych i alarmach w budzikach.

Na wykładzie tym zaprezentowane zostaną modele syntezy, analizy i resyntezy dźwięku, z naciskiem na praktyczną ich implementacje. Dodatkowo zostaną omówione języki służące do pisania syntezatorów i przetwarzania dźwięku, informacje potrzebne do syntezowania brzmienia instrumentów i pisania systemów syntezatorowych oraz zastosowania syntezy dźwięku.

Program (program)

1. Sposoby reprezentacji dźwięku - Pulse Code Modulation, Pulse Density Modulation

2. Sampling, synteza wavetable

3. Synteza AM, synteza FM, zaawansowana synteza FM, modulacja kołowa

4. Synteza addytywna.

5. Krótkoterminowa Transformacja Fouriera. Transformacja falkowa. Resynteza addytywna. Resynteza poprzez odwrócenie analizy.

6. Synteza substraktywna. Analiza i resynteza LPC. Resynteza poprzez integracje odrzuconych komponentów.

7. Synteza formantów.

8. Krótkoterminowa Transformacja Walsha. Synteza Walsha.

9. Modelowania źródła. Synteza Waveguide. Synteza Karplusa-Stronga. Modelowanie źródła poprzez automaty komórkowe.

10. Modelowanie fizyczne. Synteza modalna.

11. Synteza granularna. Synteza pulsarowa.

12. Synteza poprzez fragmentację. Brassage. Zigzag. Waveset distortion. PSOLA.

13. Synteza instrumentów. Systemy syntezatorów.

14. Języki syntezy i przetwarzania dźwięku.

15. Zastosowania syntezy dźwięku.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):