Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Estimation of Distribution Algorithms

Nazwa angielska (title in English): Estimation of Distribution Algorithms
Prowadzący (lecturer): Piotr Wnuk-Lipiński
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Wśród algorytmów ewolucyjnych pojawiających się w ostatnich latach wyróżniła się klasa algorytmów zwana Estimation of Distribution Algorithms (EDA), w których klasyczny mechanizm ewolucji realizowany przez operatory ewolucyjne został zastąpiony mechanizmem budowania modelu probabilistycznego opisującego wartości poszczególnych genów w chromosomie poszukiwanego osobnika optymalnego. Prostymi przykładami takich algorytmów są Population-Based Incremental Learning (PBIL) i Compact Genetic Algorithm (CGA).

Wykład będzie poświęcony Estimation of Distribution Algorithms. Rozpocznie się od wprowadzenia do algorytmów ewolucyjnych i omówienia prostych przykładów Estimation of Distribution Algorithms znanych juz z wykładu z algorytmów ewolucyjnych. Następnie omówione zostaną algorytmy bardziej zaawansowane, takie jak Extended Compact Genetic Algorithm (ECGA), Bayesian Optimization Algorithm (BOA) i inne. Wykład będzie też dotyczyć praktycznych zastosowań omawianych algorytmów i obecnych tendencji w ich rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie prowadzącego.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):