Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Algorytmy i struktury danych w sieciach komputerowych

Nazwa angielska (title in English): Algorithms and data structures in computer networks
Prowadzący (lecturer): Tomasz Wierzbicki
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 9
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Przedmiot skupia się na algorytmicznych podstawach działania protokołów sieciowych. Podstawowe przedmioty „sieciowe” skupiają się na praktycznych aspektach korzystania z takich protokołów. Omawiając np. protokoły routingu dynamicznego opisuje się szczegółowo sposóby ich konfigurowania, ale znacznie skromniej omawia się algorytmy znajdujące się wewnątrz tych protokołów, a analizę tych algorytmów pomija się w zupełności. Wspomina się np. o tym, że protokół RIP implementuje rozproszoną asynchroniczną wersję algorytmu Bellmana-Forda (znanego w swojej klasycznej, sekwencyjnej wersji np. z wykładu „Algorytmów i struktur danych”), ale opis problemów związanych z jego zbieżnością ogranicza się do podania możliwych scenariuszy zapętlenia. Tymczasem można udowodnić wiele twierdzeń na temat zachowania się tego algorytmu. Matematyczna analiza algorytmu Bellmana-Forda pozwala zrozumieć ograniczenia protokołu RIP i wyjaśnia np. czemu EIGRP, mimo iż też jest protokołem wektora odległości, nie ma problemów ze zbieżnością znanych z protokołu RIP.

Podobnie jak nie trzeba wiedzieć, co to jest heterodyna, by słuchać ulubionej aducji radiowej, tak i nie trzeba też wiedzieć, jak działa algorytm Bellmana-Forda, by korzystać z Internetu. (Świat dąży do maksymalizowania niekompetencji — kiedyś trzeba było rozumieć, jak działa heterodyna, by np. naprawić radio. Teraz taka wiedza nawet serwisantowi nie jest potrzebna. Analogicznie nawet administrator sieci z certyfikatem Cisco CCIE nie musi znać matematyki, która jest podstawą protokołów sieciowych. Aby jednak _zrozumieć_ — z bardziej filozoficznych niż prakseologicznych pobudek — jak działają sieci komputerowe, taka wiedza jest po prostu niezbędna.)

Program (program)

Zajęcia planuję poprowadzić według klasycznego podręcznika Bertsekasa i Gallagera.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):