Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Systemy inteligentnych agentów

Nazwa angielska (title in English): Multi Agent Systems
Prowadzący (lecturer): Piotr Wnuk-Lipiński
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Opis (description)

Technologia inteligentnych agentów powstała w latach 1990, chociaż abstrakcyjne pojęcie inteligentnego agenta występuje już w początkowych badaniach dotyczących sztucznej inteligencji prowadzonych w latach 1960. Obecnie, technologia inteligentnych agentów, łącząca elementy inżynierii oprogramowania, obliczeń równoległych, systemów rozproszonych i sztucznej inteligencji, zyskuje coraz większą popularność i należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych.

System inteligentnych agentów to system składający się z niezależnych komponentów programowych zwanych agentami przeznaczonych do wspólnego rozwiązywania postawionych problemów będących poza zasięgiem możliwości obliczeniowych pojedynczych agentów. Systemy inteligentnych agentów znajdują szerokie zastosowania, począwszy od automatyzacji i kontroli procesów produkcyjnych, poprzez zarządzanie aplikacjami internetowymi, a skończywszy na analizie danych ekonomicznych i finansowych.

Przykładem ilustrującym działanie systemu inteligentnych agentów może być realistyczne symulowanie zachowań stadnych, takich jak na przykład lot roju pszczół zmierzających do określonego celu. Każda pszczoła jest reprezentowana przez jednego agenta, który z jednej strony, używając wbudowanej sztucznej inteligencji, potrafi określić ogólną trajektorię lotu pszczoły, uwzględniając m.in. napotykane na drodze przeszkody, a z drugiej strony, używając mechanizmów komunikacji i negocjacji z innymi agentami, potrafi tak modyfikować trajektorię lotu pszczoły, aby leciała ona w grupie wraz z całym rojem pozostałych pszczół. Rozwiązanie takie jest często stosowane do tworzenia realistycznych animacji komputerowych.

Podobne rozwiązanie stosowane jest w modelowaniu złożonych zjawisk świata rzeczywistego, takich jak na przykład mikroskopowe modelowanie ruchu drogowego. Każdy pojazd jest reprezentowany przez jednego agenta, który porusza się w ustalonym środowisku sieci dróg zgodnie z zasadami ruchu drogowego, ma ustalony cel do osiągnięcia i opracowaną wstępnie drogę do przebycia. Jednocześnie, używając wbudowanej sztucznej inteligencji, potrafi modyfikować wstępnie opracowaną drogę uwzględniając aktualne warunki, m.in. natężenie ruchu czy lokalne ograniczenia, w celu optymalizacji swojego działania. Umieszczenie wielu takich agentów w jednym środowisku umożliwia tworzenie realistycznych systemów modelowania ruchu drogowego, używanych później na przykład w optymalizacji organizacji ruchu na danym obszarze.

Wykład będzie prowadzony według jednego z najpopularniejszych obecnie na świecie podręczników do technologii inteligentnych agentów [4]. Dodatkowym źródłem informacji będą fragmenty podanej literatury uzupełniającej a także najnowsze publikacje naukowe i techniczne, zwłaszcza publikacje organizacji AgentLink (European Co-ordination Action for Agent-Based Computing) i grupy ALAD (European Inter-Network SIG on Agent that Learn, Adapt and Discover).

Program (program)

1. Wprowadzenie. Czym jest agent? Agent a obiekt. Czym jest system agentowy? System agentowy a system ekspertowy. System agentowy a system rozproszony. Podstawowe zastosowania systemów agentowych.

2. Inteligentni agenci. Czym jest inteligentny agent? Charakterystyka inteligentnego agenta. Agent wnioskujący. Agent reagujący. Agent hybrydowy. Agent warstwowy. Metody sztucznej inteligencji stosowane przy tworzeniu inteligentnych agentów. Narzędzia programistyczne stosowane przy tworzeniu inteligentnych agentów.

3. Systemy inteligentnych agentów. Przegląd metod współdziałania agentów. Przegląd metod negocjacji agentów. Charakterystyka społeczeństwa agentów : współpraca a odmowa współpracy, dobroczynność a egoizm, rzetelność a nierzetelność, uczciwość a nieuczciwość. Cooperative distributed problem solving. Partial global planning. Komunikatywność agentów. Koordynacja agentów. Języki i protokoły stosowane przy komunikacji agentów, m.in. język KQML, standardy FIPA.

4. Zastosowania technologii inteligentych agentów. Współczesne zastosowania technologii inteligentnych agentów. Współczesne kierunki rozwoju technologii inteligentnych agentów.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):