Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Metody przyspieszania zbieżności

Nazwa angielska (title in English): Methods of convergence acceleration
Prowadzący (lecturer): Rafał Nowak
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Tematem przedmiotu będą klasyczne i nowoczesne metody przyspieszania zbieżności ciągów, a w szczególności szeregów i ułamków łańcuchowych. Metody te znajdują zastosowanie w aproksymacji wielu ważnych stałych matematycznych, funkcji elementarnych i specjalnych.

Celem pracowni jest zaznajomienie słuchaczy z praktycznymi zastosowaniami omawianych metod.

Program (program)

  1. Wprowadzenie do teorii ekstrapolacji.
  2. Klasyczne metody ekstrapolacyjne: przekształcenie Eulera, przekształcenie Delta^2 Aitkena, Algorytm epsilon Wynna.
  3. Metody typu Levina: przekształcenia Levina, Wenigera, ekstrapolacja Richardsona, przekształcenia Homeiera
  4. Metody sumowania wolnozbieżnych szeregów hipergeometrycznych, trygonometrycznych i ortogonalnych.
  5. Ułamki łańcuchowe i ich zastosowania do aproksymacji funkcji
  6. Zbieżność i rozbieżność ułamków łańcuchowych,
  7. Metody obliczania ułamków granicznie okresowych: m.in. metody Lorentzen i Paszkowskiego.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):