Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs języka Pascal

Nazwa angielska (title in English): Pascal
Prowadzący (lecturer): Helena Krupicka
Liczba punktów (ECTS): 3
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 5
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Program (program)

Pascal

 1. Struktura programu, instrukcje, standardowe typy danych, moduły standardowe.
 2. Programowanie strukturalne - procedury i funkcje niestandardowe.
 3. Programowanie modularne - niestandardowe moduły.
 4. Typy strukturalne: tablice, napisy (string), pliki, rekordy, zbiory.
 5. Typ wskaźnikowy, liniowe i nieliniowe listy łączone, typ proceduralny i funkcyjny.
 6. Typ obiektowy: dziedziczenie, polimorfizm i metody wirtualne.
 7. Elementy grafiki - rysunki i teksty na ekranie graficznym.
 8. Wybrane techniki programowania i programowanie przykładowych algorytmów.

Delphi

 1. Środowisko, kod generowany automatycznie, aplikacje konsolowe, formularz, wybrane komponenty i ich właściwości.
 2. Programowanie wizualne, programowanie sterowane zdarzeniami, obsługa komunikatów.
 3. Graficzny interfejs dla programu w Pascalu.
 4. Język Object Pascal - obsługa plików, obsługa wyjątków, programowanie obiektowe, w tym definiowanie własnych klas z dziedziczeniem i metodami wirtualnymi.
 5. Elementy grafiki w Delphi.
 6. Programowanie przykładowych algorytmów z interfejsem graficznym.
 7. Przykład większego projektu.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):