Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium: Funkcje specjalne i wielomiany ortogonalne

Nazwa angielska (title in English): Special functions and orthogonal polynomials
Prowadzący (lecturer): Stanisław Lewanowicz
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Seminarium będzie poświęcone omówieniu niektórych funkcji specjalnych, czyli szczególnie ważnych funkcji fizyki i matematyki. M.in. poznamy bliżej funkcję Gamma i pokrewne, funkcje Bessla, a także klasę funkcji hipergeometrycznych, do której należą klasyczne wielomiany ortogonalnych, w tym - dobrze znane wielomiany Czebyszewa i Legendre'a.

W numerycznym obliczaniu wartości funkcji specjalnych warto wykorzystać równania rekurencyjne, które te funkcje lub wielkości z nimi związane spełniają. Przydadzą się więc nam wiadomości o ogólnych własnościach takich równań i algorytmach obliczeń przy ich pomocy. Innym przydatnym narzędziem aproksymacji funkcji są ułamki łańcuchowe. Poznamy ich własności i zastosowania.

W drugiej części seminarium omówimy zastosowania wielomianów ortogonalnych m.in. w zadaniach (1) aproksymacji funkcji, przede wszystkim - specjalnych; (2) całkowania ,,trudnych'' funkcji; (3) modelowania krzywych i powierzchni; (4) rozwiązywania równań nieliniowych.

Planowana jest prezentacja zarówno klasycznych, jak i niedawno opublikowanych wyników z powyższej tematyki. Każdy z uczestników seminarium wybierze, a następnie zreferuje jedno z kilkunastu proponowanych zagadnień.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):