Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Rachunek lambda

Nazwa angielska (title in English): The lambda calculus
Prowadzący (lecturer): Antoni Kościelski
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Podczas wykładu chciałbym przedstawić rachunek lambda i jego rozwój. Wykład powinien byc elementarny, choć będzie wykorzystywać metody matematyczne znane z logiki dla informatyków. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób kształtowały się pojęcia, które dzisiaj są wykorzystywane w językach programowania, np. w Haskelu, a także ich precyzyjne okreleśnie i zdefiniowanie. Zostaną też przedstawione podstawowe własności tych pojęć.

Program (program)

  1. Rachunek lambda.
  2. Formalizacja pojęcia obliczalności za pomocą rachunku lambda, teza (Turinga-)Churcha.
  3. Paradoks Kleene'ego-Rossera, modele dla rachunku lambda.
  4. Związki rachunku lambda z logiką.
  5. Rachunek lambda z typami.
  6. Elementy semantyki rachunku lambda i systemu typów

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):