Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Projekt: Programowanie multimediów, interaktywna grafika 3D

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Krzysztof Tabisz
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 4
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): projekt
Liczba godzin (hours in semester):
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Zajęcia prowadzone wspólnie z dr. Markiem Grzybem Pracownia Projektowania Multimedialnego, Katedra Sztuki Mediów, Wydział Grafiki, ASP Wrocław http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=609__seoName=Grzyb+Marek

Przedmiotem zajęć w pracowni będzie praca w zespołach utworzonych ze studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UWr oraz Katedry Sztuki Mediów WG ASP. Projekt graficzny opracowany przy pomocy oprogramowania 3DS Max przez studentów ASP, zostanie przeniesiony do środowiska Ogre 3D umożliwiającego studentom WMiI UWr zastosowanie technik interaktywnych stosowanych w grach komputerowych. Sukcesem tych zajęć będzie wykształcenie umiejętności komunikowania się i realizacji wspólnych zadań plastyków i informatyków.

Program (program)

  1. Poznanie środowiska programistycznego Ogre 3D.
  2. Tworzenie aplikacji: 1) scena, jednostka, 2) kamera, światła i cienie, 3) teren, niebo i mgła, 4) Frame Listener i niebuforowane wejście, 5) system GUI (CEGUI).
  3. Animacja.
  4. Wykrywanie kolizji z terenem.
  5. Moduł do obsługi fizyki.
  6. Dodanie dźwięku.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):