Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Seminarium: algorytmy numeryczne

Nazwa angielska (title in English): Seminar: numerical algorithms
Prowadzący (lecturer): Paweł Woźny
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): seminarium
Rodzaj od 2007 (type since 2007): seminarium
Liczba godzin (hours in semester):
seminarium:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem seminarium będzie zapoznanie jego uczestników z klasycznymi oraz najnowszymi metodami i algorytmami numerycznymi rozwiązywania zadań różnego typu, np. związanych z interpolacją, aproksymacją, rozwiązywaniem równań nieliniowych i ich układów, grafiką komputerową, algebrą liniową, stratną kompresją danych, itp. Do zaliczenia zajęć konieczne będzie wygłoszenie referatu dot. zasugerowanej przez prowadzącego metody numerycznej, jak również jej zaimplementowanie oraz przetestowanie jej skuteczności.

Na seminarium zapraszam szczególnie te osoby, które interesują się analizą numeryczną i planują pisanie pracy licencjackiej (w ramach LPP) lub magisterskiej z tej tematyki.

Wersja PDF opisu seminarium znajduje się pod adresem http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo/Sem_an/sem-an-opis.pdf

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):