Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Metody biometryczne

Nazwa angielska (title in English): Biometric methods
Prowadzący (lecturer): Rafał Nowak
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

W ostatnich latach lawinowo rośnie zainteresowanie systemami i technikami, jakie oferują metody biometryczne do weryfikacji i identyfikacji osób korzystających z sieci komputerowych, czy przechowujących tajne informacje. Pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy takie zabezpieczenia jak PIN do karty kredytowej, czy hasło do poczty elektronicznej albo do służbowego komputera jest bezpiecznym rozwiązaniem. Wydaje się, że tradycyjne metody, w których zapamiętuje się hasła jako pewne kombinacje znaków, mogą w przyszłości zostać zastąpione systemami wykorzystującymi własności biologiczne człowieka, np. głos, geometria dłoni lub oka, rytmika pisania na klawiaturze, albo chociażby siła nacisku, prędkość i kierunek poruszania długopisem podczas wykonywania własnoręcznego pospisu. Można zacząć spodziewać się, że w Polsce będzie się stosowało urządzenia biometryczne np. na takich obiektach, jak uczelnie, lotniska, szpitale, czy stadiony piłkarskie. W wielu krajach zachodnich trwają bowiem eksperymenty lub nawet praktykuje się wykorzystanie metod biometrycznych np. aby skrócić czas odprawy paszportowej (wykorzystując siatkówkę oka), czy zapewnić bezpieczeństwo kibicom na stadionach (np. rozpoznając twarze na obrazach z kamer).

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat biometrycznych metod identyfikacji i weryfikacji tożsamości oraz zapoznanie słuchaczy z podstawowym aparatem matematycznym, który stoi za tymi metodami.

Program (program)

  1. Pojęcie biometrii
  2. Teoria sygnałów (teoria Fouriera, filtry, falki, kompresja)
  3. Przetwarzanie obrazów (progowanie, wykrywanie krawędzi, filtrowanie)
  4. Biometria odcisku palca i dłoni (segmentacja, weryfikacja i identyfikacja, minucje - cechy charakterystyczne)
  5. Biometria twarzy (lokalizacja twarzy, korekcja iluminacji obrazu, weryfikacja i identyfikacja, metoda PCA (eigenfeaces & SVD), metoda LDA (fisherfaces))
  6. Biometria tęczówki (lokalizacja, wykrywanie krawędzi okrągłych, iriscode, filtry Gabora 2D)
  7. Biometria behawioralna (na przykładzie analizy sposobu pisania na klawiaturze),
  8. Systemy biometryczne

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):