Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Algorytmy rozproszone

Nazwa angielska (title in English): Distributed Algorithms
Prowadzący (lecturer): Marek Piotrów
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi algorytmami i protokołami występującymi w obliczeniach rozproszonych. Rozważane są modele synchroniczne i asynchroniczne komunikujące się poprzez sieć. Głównym rozważanym modelem komunikacji jest dwustronna wymiana komunikatów.

Program (program)

  1. Synchroniczne i asynchroniczne modele obliczeń rozproszonych.
  2. Algorytmy wyboru lidera i uzgadniania wspólnej decyzji.
  3. Podstawowe algorytmy grafowe w protokołach rozproszonych: algorytmy wyznaczania drzewa rozpinającego i przeszukiwania grafu.
  4. Odporność protokołów rozproszonych na uszkodzenia elementów sieci.
  5. Przydział zasobów w sieciach.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):