Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Komunikacja człowiek-komputer

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Ewa Kołczyk
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Cel zajęć:

Przedmiot jest poświęcony zagadnieniom interakcji człowiek-komputer (ang. Human-Computer Interaction). Celem zajęć jest poznanie zasad rządzących procesem projektowania, ewaluacji i implementacji interaktywnych systemów komputerowych, które spełniają postulat użyteczności (ang. usability). W ramach ćwiczeń i pracowni studenci projektują (w zespołach 3 - 5 osobowych) interfejs wybranej przez siebie aplikacji lub strony WWW, wykonując kolejne kroki zgodnie z poznanymi zasadami.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):