Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Dydaktyka informatyki 2

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Ewa Kołczyk
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Ćwiczenia są przeznaczone na przegląd podręczników do technologii informacyjnej i informatyki, praktyczne przygotowanie oprogramowania i innych materiałów ułatwiających prezentację klasycznych zagadnień informatyki oraz organizację pracy z komputerami w szkole. Przewidziane są także zajęcia w liceum ogólnokształcącym – hospitacje i lekcje próbne.

Uwagi: zaliczenie przedmiotu jest wymagane do realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która zapewnia uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Program (program)

  1. Klasyczne tematy informatyki opracowane przystępnie jako tematy zajęć w szkole ponadgimnazjalnej.
  2. Wybór klasycznych algorytmów, zagadnień z kryptografii i projektowania baz danych oraz podstaw tworzenia interaktywnych multimediów i stron WWW dla celów prezentacji w szkole.
  3. Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych na zajęciach z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Wybór i metodyka wprowadzania elementów języka programowania na zajęciach w szkole.
  4. Narzędzia informatyczne i oprogramowanie ogólnego przeznaczenia jako pomoc w prezentacji zagadnień informatycznych.
  5. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z informatyki. Analiza przykładowych zadań maturalnych. Rozwiązywanie zadań różnymi metodami i za pomocą różnych narzędzi.
  6. Przygotowanie do współpracy i szkolenia nauczycieli innych przedmiotów w stosowaniu narzędzi technologii informacyjnej.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):