Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Bazy danych

Nazwa angielska (title in English): Database Systems
Prowadzący (lecturer): Przemysława Kanarek
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I1
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): tak
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem wykładu jest omówienie zasad konstrukcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnej obsługi systemu baz danych od strony użytkownika, czyli:

* umiejętności zaprojektowania i zdefiniowania relacyjnej bazy danych dla rzeczywistego zagadnienia;

* sprawnego wyszukiwania i odzyskiwania informacji z baz danych przy pomocy języka SQL;

* pisania aplikacji z dostępem do bazy danych;

* efektywnego wykorzystania dodatkowych możliwości systemu (perspektyw, transakcji, więzów, itp.).

Ponadto wykład pozwala słuchaczom poznać elementy systemów baz danych spoza warstwy użytkownika (system zarządzania transakcjami, zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji) oraz zapoznać się z koncepcjami baz danych wykraczającymi poza model relacyjny (model obiektowy).

Program (program)

Relacyjne bazy danych

 1. Podstawowe pojęcia baz danych.
 2. Model relacyjny: pojęcia i języki zapytań (algebra relacji i rachunek relacyjny).
 3. SQL
 4. Modelowanie konceptualne i modelowanie logiczne baz danych.
 5. Teoria relacyjnych baz danych.

Systemy Zarządzania Bazami Danych

 1. Optymalizacja
 2. Transakcje
 3. Bezpieczeństwo danych
 4. Struktury dostępu do danych

Inne modele baz danych

 1. Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych.

Praktyczne zastosowania baz danych

 1. Praktyczne opanowanie SQL.
 2. Wykonanie kompletnego projektu niewielkiej bazy danych wraz z aplikacją użytkownika.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):